LIÊN HỆ

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ VI ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC – VIỆN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: C6 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (+84)24 35 54 04 63

Fax: (+84)24 38 54 95 01

Web: http://imet.com.vn

Email: vdtthudcn@most.gov.vn